Mer areal til oppdrett kan gi flere helårlige arbeidsplasser

Med dagens mange og opphetede diskusjoner om sjøareal langs kysten, er det kanskje mer nærliggende å stille spørsmål om hvordan kan samspillet bli bedre.

En åpenbar mulighet for å øke bosetting er å legge til rette for mer oppdrett. Det har man da også gjort litt i Varanger, men i Varangerfjorden er fortsatt lite av arealene utnyttet til oppdrett.
En åpenbar mulighet for å øke bosetting er å legge til rette for mer oppdrett. Det har man da også gjort litt i Varanger, men i Varangerfjorden er fortsatt lite av arealene utnyttet til oppdrett.Foto: Marius Fiskum
Publisert 10. September 2022, kl. 07.00Oppdatert 10. September 2022, kl. 07.00