Den siste tiden har Brennpunkt satt søkelys på Norges forhold til Kina. Blant annet presenterte NRK mandag kveld den såkalte smuglerveien for norsk laks til Kina. Det er utmerket at NRK setter søkelyset på lyssky virksomhet til norske selskap.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntraFish/Fiskeirbladet. Foto: Lena Knutli

Det er også på høy tid norske riksmedier retter et mer kritisk søkelys på norsk sjømatbransje, utover å rapportere om antall lus og rømt fisk. Dette bør de fortsette med, men da bør de være i stand til å jobbe dem frem på egen hånd – ikke bare ved å gjengi innholdet fra andre medier som om det skulle være eksklusive nyheter. I det konkrete Brennpunkt-programmet har NRK gått i denne fellen.

Historien NRK presenterte som et unikt graveprosjekt er i det alt vesentlige den samme som en rekke norske og internasjonale medier fortalte om for fire år siden. Faktum er at en rekke norske og internasjonale publikasjoner som DN, BT, Finansavisen, NRK, Aftenposten, Financial Times og nisjenettstedet Undercurrent News skrev om dette i 2018.

Ingen andre medier gikk imidlertid så tungt inn i saken som Fiskeribladet og IntraFish. Vi skrev flere titall artikler om forholdene, der alle forholdene rundt den lyssky eksporten til Vietnam ble grundig dokumentert.

Omfattende avsløringer

Det ble raskt klart at smuglingen av norsk laks via Vietnam og inn i Kina hadde foregått i årevis, faktisk helt siden Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010 og Kina stengte norsk laks ute fra verdens største marked.

Da arrestasjonen av den norske statsborgeren og fiskeselgeren Ymin Dong ble offentlig i Norge i april 2018, gjorde våre to publikasjoner et omfattende stykke arbeid med å avdekke koblinger til norske selskap, smuglervolum, endrede eksportruter, norske myndigheters passivitet til kvinnen, oppdrettsselskapet Salmars ansvarsfraskrivelse og ikke minst kartla vi hvilke norske selskap som var involvert i denne virksomheten.

Mengde fisk og verdier ble også dokumentert, og korrupsjons- og etikkeksperter, samt norske politimyndigheter uttalte seg om saken. Svært mange av de kildene som NRK nå har brukt i sitt program i år, brukte vi i våre saker i 2018.

NRK fått kritikk

NRK har historisk fått mye kritikk for at de ikke alltid har vært like nøye på å sitere andre medier.

De har laget sine egne saker med de samme kildene som andre har hatt, og en og annen gang kommer det frem at det var en annen publikasjon som hadde samme sak, samme vinkling noen dager før.

Det har vært flere eksempler der kommersielle mediehus har laget saker som har vært plassert bak betalingsløsning, mens NRK har kommet med en åpen og gratis versjon av samme sak. Dette har allmennkringkasteren tatt selvkritikk på, og de innførte også nye siteringsregler for noen år siden.

Nye elementer

I dette programmet har NRK Brennpunkt brakt inn noen nye elementer, knyttet til lengden på fengselsstraff til den norske statsborgeren, samt dokumentere eksportert volum på enkeltselskapet ved å gå gjennom helsesertifikatene, men utover det er det lite nytt. Saken er godt oppsummert, men helhetsinntrykket jeg som seer sitter igjen med er at dette er et arbeid NRK-redaksjonen har gjort på egen hånd, hvilket det jo ikke er.

I andre medier, som blant annet i Finansavisens leder denne uken, beskrives avsløringene rundt smuglerrutene som et unikt stykke arbeid. Også NRK Dagsrevyen slo mandag fast at dette var helt nytt og avslørende.

Hadde NRK forholdt seg til eget siteringsreglement, hadde seerne imidlertid forstått at det ikke er tilfelle. Det er ikke NRK, men andre medier som avslørte kinaeksporten via Vietnam.

Forplikter å følge reglene

Alle medier vil innimellom måtte sitere andre mediers saker, og vi er forpliktet både i henhold til åndsverkloven og Vær varsom-plakaten å opptre på en ryddig måte og sitere hvor vi henter opplysninger fra.

Å være Norges største mediehus forplikter, og det tjener NRK å være langt mer raus i behandlingen av sine konkurrenter, enn det de ofte gjør. I denne konkrete saken sitter leserne igjen med et helhetsinntrykk av det det er NRK Brennpunkt som har gravd frem all informasjonen de presenterer. Det er det altså ikke. Som leser og som redaktør, spør jeg meg nå hvordan Brennpunkt jobber med andre gravesaker.

Nå skal det sies at NRK la på en henvisning til oss og noen andre medier etter at vi hadde klaget på deres fremstilling før programmet ble publisert, men det kan likevel ikke være på denne måten NRK skal prøve å vinne SKUP-prisen.

Du kan lese svar på denne kronikken fra NRK Brennpunkt her.

Fiskeribladet og IntraFish har fulgt saken i flere artikler gjennom de siste årene. Du kan lese mer i følgende artikler fra vårt arkiv:

Her bor den smuglermistenkte kvinnen når hun er i Norge

Korrupsjonsekspert mener Vietnam-eksportører kan straffes

32 selskap har solgt laks til Vietnam i fjor. Her er listen:

23.000 tonn hel fisk gikk til Vietnam, men alle sier de bare solgte hoder og biprodukt

Salmar holder kontakten med den varetektsfengsledes familie

– Kinasmugling er ødeleggende for omdømmet til norsk sjømat

Ekspert: For å lykkes i Vietnam må en bruke bestikkelser og smøring

Williksen går av – Ervik ny sjef

Tror ikke hendelsene påvirker norsk laks omdømme i Kina

UD: Norsk borger fengslet i Kina. Hun er tilknyttet Salmar

Arrestert kvinne representerer oppdrettsgiganten Salmar

Mafia driver kinasmugling Kina har avslørt omfattende smugling av norsk laks

Mens Kongen besøker Kina, sitter Salmar-dame fortsatt fengslet

Kina-saken: Ambassaden sendte brev mandag

– Lakseeksporten kan ta helt av

Lakseeksporten til Vietnam har stupt

Mistenkelig stor lakseeksport til Vietnam

Jagland letter på sløret om fredsprisen som rammet lakseeksporten til Kina

Rødt vil ikke eksportere sjømat til «bandittland»

Lakseeksporten opp nesten 80 prosent til Kina