Nedgang i etterspørselen etter sjømat - framover vil kronekursen også påvirke kostnadene til oppdretterne i form av høyere fôr-priser

Kinderegget bestående av en svak krone, høy inflasjon og et sterkt restaurantmarked er de viktigste årsakene til at eksportverdien av norsk sjømat økte i norske kroner i mai.

Hittil i år har det vært en vekst i eksporten til USA på 37 prosent. Bildet er fra New Fulton Fish Market i Bronx.
Hittil i år har det vært en vekst i eksporten til USA på 37 prosent. Bildet er fra New Fulton Fish Market i Bronx.Foto: Johannes Worsøe Berg
Publisert 6. June 2023, kl. 14.00Oppdatert 6. June 2023, kl. 14.00