Sjømatnæringen har lagt bredsiden til i kampen om å få bedre markedsadgang, og er mer enn villige til å ofre noen bønder på veien til økt salg av norsk sjømat. Det er på tide å prioritere sjømateksporten, men samtidig bør oppdretterne være seg bevisste hvilke signaler de sender ut i jakten på økte inntekter.

Denne debatten har for alvor tatt av, ikke minst i diskusjonen rundt brexit. I forbindelse med innspurten i forhandlingene med britene om markedsadgang for norske sjømatprodukter, har en og annen ivrig skribent våknet til live.