Norge og Storbritannia forhandler for tiden om en fremtidig frihandelsavtale, og ikke overraskende har landbruksinteressene våknet til live, livredd for å gi slipp på særinteressene som sikrer norske jordbruksprodukter. Norske myndigheter må våge å være offensive i forhandlingene, og vi må gjerne ofre en ost eller to for å sikre norsk sjømat bedre adgang til det britiske markedet.

Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.