Lakseoppdrett på land er det nye buzz-ordet i oppdrettsbransjen, og selv om skepsisen i næringen har vært stor, viser oppdrettsgründerne i Fredrikstad at det umulige er mulig. Mot alle odds har de fått anlegget i drift – i en landsdel som normalt ikke er det vi tenker på som en oppdrettsregion.

Når du og jeg samtidig er villig til å betale litt mer for denne landfisken enn tradisjonell standard oppdrettslaks, er det virkelig håp. Hvem skulle trodd det for fem år siden?

Mange planer

Nå popper den ene planen om landbasert oppdrettsanlegg opp etter den andre, og listen over dem som skal bygge og investere på land begynner å bli lang. 17 små og store aktører har konkrete landplaner. Flere av dem er lansert eller er i ferd med å komme i drift. Ikke usannsynlig er det enda flere som går svangre med gode ideer.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntarFish, Fiskeribladet, Tekfisk. Foto: Ketil Svendsen

Det er i dag sprelske planer på Andøya, på Sunnmøre og på Vestlandet. Fredrikstad Seafood er imidlertid allerede i drift. Det er Norges første RAS-anlegg for produksjon av laks på land. Anlegget i plankebyen består av to moduler som samlet har en produksjonskapasitet på 1200–1400 tonn. Fisken svømmer i sirkelformede tanker hvor propeller sørger for at det er konstant vanngjennomstrømming. Det skal gjøre fisken magrere og fastere i kjøttet enn tradisjonell sjøoppdrettet fisk.

Totalt har norske interesser planer for til sammen ti prosent av den totale norske lakseproduksjonen på 1,5 millioner tonn laks. Noen av prosjektene vil skje her hjemme, mens andre bygges ute nærmere markedene. Å tro at landbasert oppdrett blir den store gamechangeren er kanskje ikke realistisk. Slike prosjekt vil fortsatt bare være en attåtnæring her til lands. Ute nært markedene er imidlertid bildet annerledes.

Bak Trumps mur

Fredrikstad Seafood eies av Nordic Aquafarms, som også har store visjoner for oppdrett både på øst- og vestkysten i USA. Like utenfor den lille byen Belfast i Maine, vel 30 mil nord for Boston på den amerikanske østkysten, vil Nordic Aquafarms realisere et enormt landbasert oppdrettsanlegg for atlantisk laks.

Samtidig skal de bygge opp et anlegg til, på vestkysten nær Eureka i California. I tillegg har vi Atlantic Sapphires gigantiske anlegg i Florida. Sistnevnte skal produsere 90.000 tonn når det står ferdig.

Denne produksjonen vil dermed foregå langt nærmere markedet enn det dagens tradisjonelle oppdrett på kysten av Norge gjør. For landbasert oppdrett er det nøkkelen til suksess. Når vi samtidig har en toll-elskende president i USA, så ligger den landbaserte satsingen «over there», an til å bli en suksess.

Korona betyr endring

Koronakrisen kan også fort endre bildet. Dyrere transport til oversjøiske marked kan tvinge frem andre måter å transportere fisken på, og i fremtiden vil ikke nødvendigvis dagsfersk laks fra Norge være en realitet på restaurantene verden over. En slik endring kan gi ny fart til den landbaserte satsingen ute, nært de store folkerike markedene.

Det er mye spennende som skjer rundt oppdrett på land, men å tro at dette skal løse lakseveksten her hjemme er urealistisk.

Kravet til mer miljøvennlig fisk med mindre klimaavtrykk kan eksemplifiseres med uttalelsene til Christer W. Andersen i fiskebutikken Gla'laksen i Sarpsborg. Han er intervjuet i av IntraFish, og forteller at den landbaserte laksen betales det opptil 20 prosent over normalpris for. Det er penger landoppdretterne trenger, for det er ikke billig å produsere på land.

Er ikke løsningen

Det er med andre ord mye spennende som skjer, men å tro at dette skal løse lakseveksten her hjemme er urealistisk. I Norge vil fremdeles den kystnære oppdrettsaktiviteten være den viktigste lakseproduksjonen i årene som kommer. Det som taler mot omfattende landbasert produksjon er de høye kostnadene, både ved å bygge og ved å drive. Til sammenligning vil det nesten være «gratis» å produsere fisken i havet.

Dessuten kan konfliktnivået rundt slike anlegg på land bli svært høye. Næringen må derfor gjerne se på landbasert oppdrett som et attåtnæring, men å tro at dette skal løse utfordringene for næringen er nok fremdeles en ønskedrøm.

Det viktigste for norsk lakseproduksjon er å sikre bedre rammevilkår for den aktiviteten som skjer på kysten. For de små og mellomstore bedriftene, for dem som skaper lys i husene og mat på bordet. Potensialet for videre vekst i norske fjorder og havområder er stort. Vi må ikke stille oss slik at aktiviteten flagges ut ytterligere.

Les også:

Hun åpnet for laks på land i 2016

Forvalter: Koronaviruset vil ikke endre risikoene med landbasert oppdrett

Japanske giganter kjøper seg inn i landbasert oppdrett