I sjømatsektoren er det fokus på intervjuet med Senterparti-politiker Geir Pollestad i Dagbladet mandag ettermiddag, som varslet betydelig endringer i grunnrenteskatten.

Pollestad konkluderer at en normpris var en feil og at skatten vil bli basert på faktisk omsetning. Sparebank 1 Markets poengterer også at intervjuet referer til kilder i Senterpartiet som sier at finansminister Trygve Slagsvold Vedum i interne diskusjoner har sagt at målsatt skattebyrde er 3,6-3,8 milliarder kroner. Samtidig har industrideltagere og analytikere estimert at en grunnrenteskatt på 40 prosent vil gi skatteinntekter på 8–11 milliarder kroner.