Eksportprisen på atlantisk oppdrettslaks har foreløpig fått fire smeller under pandemien, og ytterligere to smeller vil komme før en vaksine er implementert. Fordi laksen