Leserinnlegg

Denne kommentaren er skrevet av administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson.

I dag er Sjømatrådets viktigste oppdrag å bidra til god markedsadgang slik at eksportverdien av norsk sjømat kan økes. Dette arbeidet finansieres gjennom markedsavgiften, som finansieres av næringen. Utvalgets flertall foreslår å fjerne markeds- og forskningsavgiften.

Når utvalgsleder Ulltveit-Moe begrunner forslaget med at det nærmest er meningsløst og avgiftsbelegge eksporten på den måten, så vitner det nok en gang om manglende kunnskap. Dette er både politisk og økonomisk skivebom.

FABA (amerikansk analysebyrå Forecasting and Business Analytics) har i perioden 2003 – 2018 beregnet effekten av Sjømatrådets markedsarbeid. Beregningene viser med tydelighet at markedsavgiften virker, og at økt markedsføring fra Sjømatrådets side har bidratt til betydelig høyere eksportpris.

– I realiteten er dette en avvikling av Sjømatrådet

På den ene siden foreslås det å ilegge næringen en betydelig særskatt. I tillegg foreslås det en avvikling av det viktige arbeidet som i dag gjøres for å få solgt og økt verdien av produktet i markedet. Man får jo en fornemmelse av at flertallet har hatt som intensjon og starte avviklingen av landets mest voksende eksportnæring.

Forslaget er rett og slett så politisk virkelighetsfjernt som det går an å komme, dette kommer aldri til å bli vedtatt og kan ikke oppfattes som annet en et tulleforslag.

Ros til mindretallet

Mindretallet bestående av LO, NHO og KS foreslo å opprettholde dagens system.

Jeg vil gi stor ros til dem. Det er tydelig at de har hatt en praktisk tilnærming til nærings- og distriktspolitikken fremfor akademisk lek med tall.

De er åpenbart interessert i at næringen skal beholde sin konkurransekraft, slik at dette kan investeres i blant annet innovative og miljøvennlige løsninger, skape gode og lønnsomme kyst og distriktsarbeidsplasser, samt sikre at vi kan produsere mer miljøvennlig mat.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.