Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntraFish/Fiskeribladet. Foto: Lena Knutli

I forrige uke kjøpte Frøya-selskapet Måsøval fiskeoppdrett Vartdalgruppen på Sunnmøre for 1,5 milliarder kroner. Laksekjøpet er ett i rekken av oppkjøp de siste månedene, og et tegn på at konsolideringen i oppdrettsindustrien ikke stopper opp.

For å sikre et differensiert eierskap på kysten, må myndighetene derfor sørge for at de mindre lakseselskapene får bedre rammevilkår og mulighet til å vokse. Hvis ikke vil konsolideringen bare akselerere. Det er verken næringen, lokalsamfunnene eller vår nye fiskeriminister tjent med.

Stive konsesjonspriser

Måsøval kjøpte de fire konsesjonene for 1,44 milliarder kroner. Det vil si rundt 360 millioner kroner per konsesjon, inkludert fisk og utstyr. I tillegg betalte selskapet 80 millioner for slakteri og fryseri.

Tidligere har oppdrettskonsesjoner gått for 200-300 millioner kroner. Dette salget antyder dermed en ny prisvirkelighet i laksemarkedet. Slike priser kan fort føre til at flere mindre aktører vil selge seg ut. De samme oppdretterne betalte nemlig i sin tid bare brøkdeler for konsesjonene. Gevinstene er dermed enorme.

De siste årene har det vært generelt lite laksevekst, og flere av de større lakseoppdretterne har derfor brukt rekordoverskuddene på nettopp å kjøpe opp de mindre selskapene. Blant annet kjøpte Salmar tidligere i år både Refsnes laks og Nekton havbruk. Det var også en heftig budkamp om Norway Royal Salmon, et kjøp som NTS AS til slutt dro i land.

Konsolideringen har ført til et klasseskille i laksebransjen. Det kan regjeringen motvirke med å gi de mindre selskapene bedre vekstvilkår

Konsolidering i laksebransjen har med andre ord akselerert. Det er heller ingenting som tyder på at det vil stoppe med dette siste oppkjøpet. Vil aktørene vokse, må de kjøpe konkurrentene. De eneste som kan motvirke en slik utvikling er myndighetenes politikk, men det betinger en aktiv næringspolitikk som sikrer at en differensiert selskapsstruktur.

Klasseskille i oppdrett

Den nye ministeren bør forstå at de siste årenes vekstpolitikk har ført til et klasseskille i bransjen. Det så vi blant annet i utdelingen av utviklingskonsesjoner. Antall små og mellomstore selskaper som sikret seg slike konsesjoner kunne du telle på en halv hånd.

Med kriteriene som ble gitt var kanskje det unngåelig, men konsesjonsrunden førte stort sett til at de store bare ble større og større. Den konsolideringen er ikke nødvendigvis det beste for bransjen i sin helhet.

Lokalt eierskap, spredt aktivitet og mange lokale arbeidsplasser har gitt bransjen legitimitet på norskekysten. Med økt konsolidering, sentraliseres mer og mer av driften. Det vil fort ødelegge limet mellom selskapene og lokalsamfunnene. Forsvinner de lokale arbeidsplassene, kuttes båndet til kommunene. Det kan fort få negativ betydning, spesielt når det blir snakk om å tildele oppdretterne mer areal.

Trenger en ny politikk

Regjeringen har ute på høring forslaget til vekst i lukkede anlegg, og det er viktig å legge til rette for at også de mindre får kjøpe denne type vekst. For bransjens betydning på kysten er det helt avgjørende å opprettholde et differensiert eierskap. Det har blant annet Vartdalgruppens lokale tilknytning vært et godt eksempel på.

Selskapet har hatt 40 arbeidsplasser i bygda Vartdal på Sunnmøre. De har drevet med både bearbeiding og fryseri, og de lokale jobbene har dermed vært limet mellom selskapet og lokalsamfunnet. Fortsatt lokale aktivitet og arbeidsplasser er helt avgjørende for å sikre denne næringen legitimitet på kysten.

Regjeringen kan bidra til å opprettholde dette samspillet mellom næring og lokalsamfunn, men da må den nye ministeren utarbeide vekstplaner som også sikrer de små og mellomstore selskapenes fremtid. Listen må ikke legges så høyt at de mindre oppdrettsselskapene taper kampen om konsesjoner og vekst før tildelingen egentlig har begynt. Uten slike grep vil statsråden bare bidra til flere oppkjøp.

Den muligheten bør den nye statsråden, Bjørnar Skjæran (Ap), benytte seg av når vilkårene for lukket oppdrett i sjø nå skal fastlegges.