Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet og IntraFish. Foto: Ketil Svendsen

Kjell Inge Røkke er tilbake. Sammen med Gustav Witzøe og Salmar har han lansert et nytt prosjekt for å starte med oppdrett til havs. Akers oljekunnskap, kombinert med Salmars laksebakgrunn, kan skape en ny norsk industriell gigant. Dette er nok et signal på hvilken vei norsk laksenæring går. De store investeringene som vil komme de neste årene, vil føre til en ytterligere konsolidering av bransjen.

Ingen hvem som helst

Røkke er ingen hvem som helst i norsk sjømatnæring. Som tidligere eier av Norway Seafood og Havfisk, vet han alt om hva som ikke lønner seg og hva som er økonomiske gullgruver. Det resulterte i at han solgte både industri og båter til Lerøy Seafood.

I ettertid har den tidligere rekefiskeren sagt at han angret på salget, men Røkke fikk det aldri skikkelig til hvitfiskbransjen. Det har han imidlertid ikke vært alene om, og også de nye eierne sliter med å få lønnsomhet på torsken. Det ironiske er at Witzøe nå, gjennom Insula, har kontroll på nesten like mye hvitfisk som Røkke en gang hadde. Og han lykkes, der Røkke mislyktes.

Røkke prøvde også å få tilgang på såkalte utviklingstillatelser, gjennom Akers samarbeid med Norway Royal Salmon. Det strandet da han ikke fikk nok konsesjoner for å satse. I 2018 varslet dermed Røkke at han også var ute av laksebransjen.

Et nytt eventyr

Nå er han imidlertid tilbake, og sammen med Witzøe har han gigantiske planer for lakseoppdrett til havs. At Røkke ser mot laksen er ikke overraskende, for er det et sted pengene yngler så er det her. Han er kanskje litt sent ute, men likevel helt i starten på et helt nytt eventyr, nemlig oppdrett til havs.

Nå har altså Røkke og Witzøe etablert selskapet Salmar Aker Ocean, noe som ble høytidelig markert i Trondheim torsdag. Salmar eier 66,6 prosent, mens Aker Capital eier 33,4 prosent. Den tidligere rekefiskeren skal bygge flere nye såkalte semi-offshore anlegg.

Det er nemlig i slike former fremtidens laksenæring vil vokse. Konfliktene og miljøutfordringene på kysten er for stor til at veksten vil komme tradisjonelt. Gjennom havmerdene kan bransjen ta syvmilssteg, og volumene kan bli så store at det virkelig monner. Vekstkåte politikere må sette sin lit til folk som Røkke og Witzøe for å nå visjonen om femdobling av lakseproduksjonen i 2050.

Oppdrettsnæringen var en ren distriktsnæring. Den er nå i ferd med å bli storindustri med kuttet bånd til Kyst-Norge.

Flere oppkjøp

Slike storsatsinger vil også tvinge frem en annen endring, nemlig oppkjøp og konsolideringer. Denne uken kjøpte Salmar også lille Refsnes laks, og de gjør sitt for å få kontroll på Norway Royal Salmon. De største blir dermed større og større, noe også de nye utviklingskonsesjonene for lukket oppdrett vil medvirke til. Kanskje lukter de to herrene på disse tillatelsene også.

Storsatsingen til Røkke og Witzøe er derfor et klart signal på hva som er i ferd med å skje i oppdrettsnæringen her hjemme.

Dette er en utvikling som ikke nødvendigvis er til det beste for Distrikts-Norge. Når gigantene etter hvert vil prøve å kjøpe opp flere mindre og lokaleide selskaper for å styrke seg, vil båndene mellom selskapene og lokalsamfunnene kuttes. Det som en gang var en ren distriktsnæring med lokalt eierskap, er nå i ferd med å bli storindustri styrt fra helt andre steder enn fra det lokale tettstedet.

Denne utviklingen vil endre hvordan politikerne ser på bransjen, og aktualiserer en mye tøffere skattlegging. Grunnrentebeskatning vil fort bli en naturlig konsekvens av de endringene som skjer, og da hjelper det ikke at Witzøe truer med utflagging slik han gjorde i 2018.

Landets kystkommuner vil også få et annet forhold til næringen enn det de har hatt. Samtidig fører også satsingen til at oppdrettsbransjen i fremtiden vil bli en av landets aller viktigste næringer.