Gjestekommentar

Skrevet av styreleder i Salmar Aker Ocean,, Atle Eide. Han er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Sands, oppdretter Sondre Eide, ulike bidragsytere fra Sjømat Norge, Dag Sletmo – rådgiver i DNB Seafood, økonomiprofessor Bård Misund og ulike bidragsytere fra Havforskningsinstituttet.

Heilt sidan innføringa har denne typen løyve blitt handsama som noko litt suspekt, og no kan det strame seg ytterlegare til. Men samstundes har næringa bruk for desse ambassadørane til å sikre openheit, kunnskapsdeling og rekruttering.