Senterpartiet sine bortforklaringar om lakseskatten

Etter å ha overrumpla havbruksnæringa med ny og vesentleg høgre skatt, grunngir Sp-representant Geir Pollestad lakseskatten med fleire bortforklaringar. Så kritiserer han Høgre for å stå ved ei ordning Senterpartiet for kort tid sidan hevda dei var garantistar for.

Olve Grotle, stortingsrepresentant for Høgre. Bilde tatt ved besøk hos filetfabrikken Primex, Myre hamn i bakgrunnen.
Olve Grotle, stortingsrepresentant for Høgre. Bilde tatt ved besøk hos filetfabrikken Primex, Myre hamn i bakgrunnen.Foto: Silje Helene Nilsen
Publisert 4. April 2023, kl. 08.30Oppdatert 4. April 2023, kl. 09.29