Sjømatkonsumet blant de unge har de siste årene hatt en svært nedadgående kurve. I perioden