Sjømatnæringa har de siste årene blitt stadig viktigere for landet vårt. Den skaper arbeidsplasser og er en av få eksportnæringer som er i god vekst. Sjømatnæringa er en