DN retter. Etter at DN publiserte denne kommentaren har avisen fått en henvendelse fra Salmar om at den opprinnelige beregningen av rabatten på 7,5 prosent er