I disse koronatider blir vi oppmerksomme på hva som er viktig i livet – som helse, mat, jobb, våre kjære, kunnskap og dopapir. I en sådan stund er