Gjestekommentar

Skrevet av styreleder i Salmar Aker Ocean,, Atle Eide. Han er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Sands, oppdretter Sondre Eide, ulike bidragsytere fra Sjømat Norge, Dag Sletmo – rådgiver i DNB Seafood, økonomiprofessor Bård Misund og ulike bidragsytere fra Havforskningsinstituttet.

Tallene fra Samordnet opptak til videregående og høyere utdanning ble nylig offentliggjort. Havbruksutdanningene opplever interesse og økning i antall søkere.

Jeg vil spesielt trekke fram Havbruksakademiet på Toft ved Brønnøysund. Det er en videregående skole som tilbyr utdanning i akvakultur, fiskeri og naturbruk.