Tallene fra Samordnet opptak til videregående og høyere utdanning ble nylig offentliggjort. Havbruksutdanningene opplever interesse og økning i antall søkere. Jeg vil spesielt trekke fram Havbruksakademiet på Toft