Herr Redaktør,

Viser til deres leder i Fiskeribladet mandag 23. mai 2022 som omhandlet saken om at 25 havbruksbedrifter i produksjonsområde 4 (PO4) har saksøkt Staten. Red. anm: Kommentaren ble publisert hos IntraFish 25. mai.

De 25 havbruksbedriftene har stått og står samlet om søksmålet mot Staten. Når en velger å gå til det drastiske skritt å saksøke Staten, er det forankret i at man er sterkt uenig i grunnlaget for vedtaket både lovmessig og på andre områder. Norge er en rettsstat, og styres etter demokratiske prinsipper. For innbyggere, forvaltning og næringsliv står rettssikkerheten sterkt.

At du som redaktør ikke verdsetter rettsstaten Norge er selvsagt uheldig, spesielt for alle de som ikke har mulighet eller tør å nytte seg av denne demokratiske rettigheten.

For havbruksnæringen innebærer rettssikkerheten å få tilgang til og mulighet til å uttale seg om grunnlaget før det treffes et inngripende vedtak. Det innebærer også å ha en reell adgang til domstolprøving, særlig når det ikke er gitt noen klageadgang.

Saken i PO4 er ikke et angrep på Trafikklyssystemet som helhet, men å få belyst det rettslige og faktiske grunnlaget for vedtaket om det røde lyset i PO4.

På vegne av havbruksbedriftene, Geir Magne Knutsen/ Even Søfteland