Utspillet rundt de nye miljøkravene er derfor noe underlig,