Klyngen Arena Torsk har siden oppstarten i 2015 hatt sitt hovedfokus på levendelagring, levende-levering og fangstbasert oppdrett av torsk. Med medlemmer fra hele verdikjeden fra flåte til