Det står om å få tak i rett kompetanse, og å få ungdom til å busetje seg i distrikta. Veldig mykje av folkestraumen