Mange har sikkert undret seg over hva som egentlig foregår i «Norwegian Gannet»-saken. Her er en kort presentasjon