I skrivende stund ser jeg på innsettelsen av Joe Biden