Gjestekommentar

Skrevet av Gro-Ingunn Hemre og Livar Frøyland fra Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: Dag Sletmo i DNB, Halfdan Mellbye fra advokatfirmaet Sands, Stine Akselsen i Sjømat Norge, Aino Olaisen i Nova Sea, Sondre Eide i Eide Fjordbruk og Øyvind Kråkås i Havbrukspartner.

Enkelte parti påstår at EØS-avtalen ikke har betydning for sjømatnæringa. Om de samme partiene hadde lyttet og stolt på næringa, ville de vist at denne avtalen har avgjørende betydning både når det gjelder toll, veterinærkontroll og reguleringer av konkurranseforhold.

EØS-avtalen sikrer norsk sjømatnæring gode og forutsigbare rammer for handelen med vårt største og viktigste marked Europa. Det at handelen med sjømat kan foregå uten grensekontroll internt i EØS-området har stor verdi, i tillegg til at avtalen gir borgere i andre EØS-land en rett til å jobbe i Norge.

Det er i mine øyne risikosport å slenge ut påstander om at vi klarer oss greit uten EØS. Senterpartiet tar til orde for å kaste EØS-avtalen over bord. Det burde ikke bare skremme næringa, distriktene og kysten – men også deres politiske samarbeidspartnere.

Alvorlig å miste forutsigbarheten

Når vi vet hvor krevende forhandlingene om en handelsavtale med Storbritannia var – ikke minst hvor langt den trakk ut i tid, vil det være et mareritt om vi måtte inngå forhandlinger med alle handelspartnerne våre. Frihandelsavtalen med Storbritannia ble en tapt mulighet for økt bearbeiding i Norge.

Jeg ønsker ikke å tenke på hva et bortfall av EØS-avtalen uten EU-medlemskap vil føre til av nye krevende forhandlinger. Da har vi ikke engang medregnet hvilken usikkerhet det vil være om hvilke avtaler Norge kan oppnå. Å gi avkall på forutsigbarheten vi har hatt siden -94 vil skape stor usikkerhet for markedet vårt, produksjonen, arbeidsplassene, verdiskapingen og kysten.

Eksportverdien av norsk sjømat har doblet seg i løpet av det siste tiåret, og har svært stor betydning for kysten, distriktene og hele Norges økonomi. Om man liker det eller ikke må man ta innover seg at også EØS-avtalen er viktig for kysten, distriktene og Norges økonomi. En avtale som ikke bare dreier seg om handel med varer og tjenester, men som også gir oss tilgang på viktig arbeidskraft og sømløs handel med 30 land.

Sjømat må bli en del av EØS-avtalen

Så stemmer det at sjømat ikke er en fullverdig del av EØS-avtalen. Det gjør at vi har økende tollbelastning med økende bearbeiding. Jo mer vi skjærer i fisken – jo mer toll. Derfor lønner det seg å bearbeide fisken utenfor Norges grenser.

For å sikre bedre markedsadgang til EU må sjømat bli en del av EØS-avtalen, tollsatsene på viktige bearbeidede produkter må reduseres, eller avtalen om tollfrie kompensasjonskvoter må framforhandles i tide og forlenges før de går ut.

Vi må innse, og ta innover oss at Europa er vårt marked og vår store mulighet til å eksportere mer, skape mer, samt lykkes som næring, kyst og nasjon. EØS-avtalen knytter oss til vårt viktigste sjømatmarked som er EU.

EØS-avtalen er vårt beste alternativ akkurat nå.

Uten et norsk EU-medlemskap setter vi altfor mye på spill med å gi avkall på EØS-avtalen. Så la oss vær så snill å holde hodet kaldt – alle sammen!

Ikke sett EØS-avtalen i spill!