Viktig matsystem under press

I Ghana er små fisk og småskalafiskeri essensielle for landets matsikkerhet og økonomi, men trues av befolkningsvekst og høyt fiskepress. Landbasert mat og større fiskearter preger globale matstrategier, men hva skjer i land som Ghana når vi undervurderer verdien av små fisk?

Lokale fiskebåter i Tema, Ghana.
Lokale fiskebåter i Tema, Ghana.Foto: Astrid Elise Hasselberg/Havforskningsinstituttet
Publisert 10. July 2021, kl. 07.01Oppdatert 10. July 2021, kl. 07.01