Kontakt

IntraFish Media Bodø

Storgata 27, 3 etg
Postboks 1164
NO-8001 Bodø
Norway

Tel: +47 755 44 909


Redaksjon

Bent-Are Jensen

 

Journalist IntraFish.no
+47 755 44 909
bent.jensen@intrafish.no