Lørdag meldte Andfjord Salmon at de hadde et vellykket utsett av smolt i selskapets første landbaserte basseng på Kvalnes på Andøya.

Om lag 200.000 smolt med en snittvekt på 120 gram ble satt ut i bassenget. Fisken skal slaktes i medio 2023.

– Det er veldig stort. Det er stort å se at etter bare noen dager så har fisken tilpasset seg miljøet på en veldig god måte. Vi ser at det vi har jobbet for i så lang tid fungerer med biologien i bassenget.