Det går fram av en pressemelding tirsdag

Matfiskanlegget skal bygges på øya Ylvingen i Vega kommune i Nordland fylke.

Produksjonskapasiteten vil være 4000 tonn per år går det fram av meldingen.

Avtalen mellom Råknes Gård Sjømat og Artec Aqua AS, er en samspillsavtale som vil omhandle prosjektutvikling, konsesjon, regulering, prosjektering og bygging av et nøkkelferdig oppdrettsanlegg.

Det totale byggarealet vil være på cirka. 20.000 m². Antatt totalkostnad for prosjektet opplyses å være på 750 millioner kroner.

Ingegjerd Eidsvik, dagleg leiar i Artec Aqua. Ingegjerd Eidsvik, dagleg leiar i Artec Aqua. Foto: Tone Molnes/Artec Aqua

– Vi i Artec Aqua ser på kontrakten som en anerkjennelse av vår teknologi, kompetanse på prosjektering og prosjektgjennomføring. Kontrakten er også et viktig steg i å utvide våre kjerneområder til andre arter enn laks og ørret, uttaler daglig leder i selskapet, Ingegjerd Eidsvik, i meldingen.

Senior prosjektleder i Artec Aqua, Andres Thyri, opplyser til IntraFish at det vil være en prosess med konsesjon og regulering av området.

– Videre er det investormiljø som ønsker å gå inn med midler her. Kan ikke nevne navn, skriver Thyri i en epost til oss.

– Antallet arbeidsplasser kan vi anslå til 30–40 på Ylvingen, pluss slakteri og startforing som blir på annen lokalitet, utdyper Thyri som legger til at selskapet antar byggestart blir våren 2023.

Perspektivskisse – nybygg på Ylvingen, Vega kommune. Foto: Illustrasjon laget av Moldskred AS