Ifølge meldingen indikerer Finanstilsynet i varselet at det vurderer å kreve at Atlantic Sapphire legger frem en ny versjon av regnskapet for første halvår, skriver DN Investor.

I henhold til kredittfasiliteten er Atlantic Sapphires driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) pålagt å være på et visst nivå. For andre kvartal var selskapets ebitda pålagt å ikke være lavere enn minus syv millioner dollar. Men selskapets kvartalsrapport viste at ebitda var på minus 42 millioner dollar i første halvår, der et underskudd på 13 millioner dollar tilskrives andre kvartal.

Ikke formell dispensasjon

Ifølge meldingen startet Atlantic Sapphire en prosess med å få dispensasjon fra långiverne for dette misligholdet før 30. juni 2021, som var siste dag i andre kvartal.

«Før kunngjøringen av regnskapet for første halvår 2021 26. august mottok konsernet den formelle dispensasjonen fra långiverne», heter det i meldingen fredag kveld.

I rapporten for første halvår ble kredittfasiliteten rapportert som «langsiktig gjeld» i selskapets balanse. Finanstilsynet mener på sin side at långiverne, som følge av bruddet på avtalen, per 20. juni hadde rett til å kreve tilbakebetaling. Av den grunn mener Finanstilsynet at beløpet skulle blitt rapportert som «kortsiktig gjeld».

«Selv om konsernet var i ferd med å oppnå dispensasjon per 30. juni 2021 og fikk dispensasjon før publisering av regnskapet, erkjenner konsernet at ingen formell dispensasjon var mottatt per 30. juni 2021», skriver Atlantic Sapphire.

Skal publisere ny versjon

Videre opplyses det at Atlantic Sapphire vil publisere en ny versjon av regnskapsrapporten for første halvår av 2021 i midten av januar 2022.

«Omklassifiseringen av utestående beløp under kredittfasiliteten i det omarbeidede regnskapet for første halvår 2021 vil ikke ha noen effekt for konsernet», fremgår det.

Atlantic Sapphire-aksjen har falt nær 70 prosent siden toppnivået i februar i år, etter blant annet en omfattende brann på selskapets anlegg i Danmark.