Det var gjennom selskapet Færder Fyr at familien Freberg og andre investorer planla å starte lakseoppdrett i et tidligere militæranlegg i Færder kommune, utenfor Tønsberg.

Lokalene er på 25.000 kvadratmeter, hvorav rundt 15.000 kvadratmeter er fjellhaller. I første omgang ville selskapet bygge et pilotanlegg med kapasitet på 1.000 tonn matfisk.

Anlegget ligger i tilknytning til Færder nasjonalpark.

Miljødirektoratet opprettholder nå Færder nasjonalparkstyre sitt vedtak, fra høsten 2020, om avslag på søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Færder nasjonalpark i forbindelse med etablering av landbasert oppdrett i Vestre Bolæren.