Det var gjennom selskapet Færder Fyr at familien Freberg og andre investorer planla å starte lakseoppdrett i et tidligere militæranlegg