FLEKKSTEINBIT
  • Bunnfisk, som lever på 25 til 550 meters dyp i hav, og som regel dypere enn 100 meter
  • Den kan bli 180 cm lang og 26 kilo.