Han mener at industrien som helhet har tatt steget fra intensiv smoltproduksjon til ultraintensiv smoltproduksjon. IntraFish intervjuet i