Hydra Pipe har inngått avtale med Artec Aqua om leveranser av rørsystemer til Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg, som er under bygging på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Det går fram en pressemelding fredag.

– For oss er dette banebrytende og en milepæl i vår utvikling. Dette er et nytt marked og segment hvor vi ser store muligheter med vår høye kompetanse og innovative systemer, uttaler administrerende direktør i Hydra Pipe, Morten Hatledal, i meldingen.

På forespørsel fra IntraFish om kontraktens verdi svarer han at de ikke kan gå ut med summen:

– Vi får ikke lov å gå ut med den, men betydelig for oss, skriver Hatledal i en epost.

Ved ferdigstillelse skal Salmon Evolution produsere 36.000 tonn fisk i året. I mars 2022 skal det første karet fylles med laks, i det som skal bli et av Europas største oppdrettsanlegg på land.

Hydra Pipe ble etablert i Ålesund i 2010, og leverer rør, fittings-systemer, flenser, slanger, ventiler, prefabrikasjon av rørsystem til segmenter innen maritimt, offshore energi, landbruk, og nå også til havbruk.