Det islandske landbasertselskapet Laxey har 42 millioner euro (45 millioner dollar) i boks fra lokale investorer som en del av sin første finansieringsrunde.

Laxey, som tidligere opererte under navnet Icelandic Land Farmed Salmon, har begynt byggingen av anlegget på Vestmannaøyene, en øygruppe utenfor sørkysten av Island. Prosjektet består av et settefiskanlegg og et oppvekstanlegg.

Oppdrettsanlegget vil bruke et hybrid gjennomstrømningssystem der om lag 65 prosent av sjøvannet gjenbrukes, mens 35 prosent er ferskt sjøvann som pumpes opp. Byggingen av hele anlegget vil skje gjennom seks faser frem til 2031, da selskapet forventer å produsere 27.000