Fredrikstad Seafood i Fredrikstad er i dag det eneste landbaserte matfiskanlegg i Norge som