Lakseoppdrett er et av de viktigste satsingsområdene i strategien for utvikling av Den russiske føderasjons landbruksnæringskompleks frem mot 2030, melder det offisielle russiske nettstedet fish.gov.ru.

250.000 tonn i 2030

Innen 2030 skal lakseproduksjonen ha kommet opp i 250.000 tonn, melder nettstedet. I Russland er det i dag kun to anlegg for oppdrett av laks. Begge befinner seg på Kolahalvøya og har merdanlegg i sjø knyttet til Barentshavet.

I første halvår av 2021 ble mengden laks oppdrettet i Russland økt til 14.300 tonn, som er nær en femdobling sammenlignet med samme periode året før. Produksjonen av ørret ble økt til 30.000 tonn, opp 6,5 prosent fra året før.

300 bedrifter

I alt er det over 300 bedrifter i landet som oppdretter forskjellige typer laks i dag. Nå vil tre av disse bedriftene gå sammen om oppdrett av landbasert laks, med et totalt produksjonsvolum på 10.000 tonn når full kapasitet er nådd.

I Russland blir det allerede produsert ørret i landanlegg, og det er nå flere større industriprosjekter for kommersiell akvakultur med bruk av teknologi for lukket vannforsyning som er i drift.

Verdensledende

Det er et samarbeid mellom myndighetsorganet Rosrybolovstvo, Det nasjonale forbundet av industrielle akvakulturbedrifter og selskapet AquaMaof Aquaculture Technologies som står for utviklingen av prosjektet.

I mai i år slo grunnleggerne av akvakulturbedriftene seg sammen for å utvikle lakseproduksjonen, innføre internasjonale økologiske standarder og arbeide med det rettslige grunnlaget. Med seg har de AquaMaof Aquaculture Technologies, som beskrives av nettstedet som «verdensledende innen teknologi på intelligente resirkuleringssystemer for akvakultur på land».