Salmon Evolution har gitt en kontrakt til Artec Aqua AS, et heleid datterselskap av Endúr, for leveranse av prosessanlegget for fase 2 til selskapets landbaserte vekstfasiliteter for laks ved Indre Harøy.

Det fremgår av en melding fra selskapet mandag morgen.

Ved ferdigstillelse vil fase 2 gi ytterligere 7.900 tonn HOG årlig produksjon, noe som bringer det totale planlagte produksjonsvolumet opp til 15.800 tonn HOG per år, opplyses det videre i meldingen.

– Vi er overbevist om at vårt svært skalerbare konsept vil spille en viktig rolle i fremtidens havbruk, og leverer høykvalitets laks til konvensjonell kostnadsnivåer i industrien, uttaler konsernsjef i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, i meldingen.

Sjette generasjon

– Vi har nå produsert laks i snart 15 måneder på Indre Harøy og er allerede på vår sjette generasjon. Gjennom denne perioden har vi sett veldig sterke biologisk ytelse, og selv om vi også har hatt utfordringer, har vi demonstrert at vi er i stand til effektivt å håndtere krevende situasjoner, sier Schaug-Pettersen også i meldingen.

Salmon Evolution
  • Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 var ferdig i 2022.
  • Produksjon på rundt 8000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.
  • I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.

Selskapet ble som kjent rammet av amøber og økt fiskedødelighet tidligere i vår, noe som ble kommunisert til markedet tidlig i mai. Ved utgangen av måneden opplyste selskapet å ha kontroll på situasjonen ved hjelp av ferskvann og hardere UV-rensing av inntaksvannet.

– Vi er veldig fornøyde med å være tilbake i produksjonsmodus, og ser nå god appetitt og normale dødelighetsnivåer over hele anlegget. Vi ser veldig frem til å fortsette vekstplanene våre, og samtidig innlemme erfaringene i neste fase, legger Schaug-Pettersen til i mandagens melding til markedet.

Kostnadsrammen

Den totale prosjektkostnaden for fase 2, som inkluderer både byggearbeid og prosessanlegget, er anslått til mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner, opplyses det i dagens melding til markedet. Artec Aqua vil starte prosjekteringsfasen umiddelbart og planlegger å fullføre den innen utgangen av 2023.

Prosessanlegget representerer en betydelig del av total prosjektkostnad. Endúr vil kun bokføre prosjektdesignfasen som ordreinngang i andre kvartal 2023.

Kontrakten inneholder også en intensjon om at Artec Aqua skal levere teknisk infrastruktur for Salmon Evolutions fase 3, et prosjekt som er dobbelt så stort som fase 1 og 2. Artec Aqua har tidligere levert design, bygging og igangsetting for Salmon Evolutions fase 1-anlegg.

Salmon Evolution har allerede påbegynt de innledende forberedelsene og sikter mot å starte byggearbeidene for fase 2 ved utgangen av 2023.