Nyheten om Amerika-satsingen kom i børsmelding fra Salmon Evolution onsdag formiddag.

– Det er veldig spennende planer, sier Salmon Evolution-sjef Håkon André Berg til Intrafish.

Salmon Evolution
  • Anlegget ligger på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 skal etter planen bli ferdig i 2022.
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.

Selskapet evaluerer nå potensielle produksjonssteder i Nord-Amerika, og forventer å bruke resten av 2022 på innledede stedsverifikasjoner. Berg forteller at selskapet både ser på USA og Canada, og både vest- og østkyst.

Ansatt en person i USA

Videre forventes det at pre-konstruksjonsfase inkludert regulatoriske godkjenningsprosesser vil ta 2-3 år, med mulighet for byggestart i løpet av 2025.

– Dere nevner 2-3 år for reguleringsprosessen. Er det papirmølle/komplisert å få godkjent?

– Forskjellen er at Norge har et etablerte prosesser og et innarbeidet konsesjonsregime. Det er ikke tilsvarende i Nord-Amerika, i alle fall ikke for landbasert oppdrett. Det vil ta tid å gjøre dette, sier Berg.

Planen er å bygge et fullskala «Indre Harøy»-anlegg på 31.500 tonn, og trekke på erfaringene fra både Norge og Korea.

– Vi har ansatt en person i USA nå, som er «vår mann» i dette. Han er amerikansk, har jobbet i sjømatnæringen lenge, og har vært en del av vårt nettverk tidligere, sier Berg.

– Lange tidslinjer

– Dere har ikke hatt fisk i anlegget i Norge lenge: er det ikke «risky» å satse på Nord-Amerika allerede?

– Vi ser at fisken vår har det veldig godt, og vokser godt. Det er lange tidslinjer når vi snakker om Nord-Amerika-prosjektet, og om vi skal ha noe oppe å gå i siste halvdel av dette tiåret må vi jobbe systematisk og metodisk nå. Det er grunnen til at vi begynner nå.

– Vi hadde gjerne likt å jobbe litt lenger «under radaren», men som børsnotert selskap er vi nødt til å være åpne om denne typen planer, følger han opp.

Selskapet har etablert et team av både interne og eksterne ressurser for prosessen. I tillegg vil selskapet etablere en amerikansk selskapsstruktur under fullt eierskap.

Håkon André Berg, sjef i Salmon Evolution, ved anlegget ved Indre Harøy da det var under bygging i fjor sommer. Foto: Arkivfoto Salmon Evolution

– Sterk vekst

I børsmeldingen opplyser Berg om at selskapet alltid har hatt globale ambisjoner, og med Nord-Amerika i porteføljen vil det være til stede på alle de tre store laksekonsumerende kontinentene.

– Er idéen å ligge nær markedet?

– Strategien vår er å først ha verdens beste landanlegg i Norge, og så skape det samme i det oversjøiske markedet der prisene er høyere. Da er Nord-Amerika aktuelt. Det er sterk vekst i markedet, som importerer fisk fra både Norge, Europa og Chile, i tillegg til noe egenproduksjon. Det er åpenbart behov for mer «domestic production», sier Berg.