Det går fram av en melding fra arrangøren.

Laksen kommer fra Atlantic Sapphire som driver landbasert oppdrett i Florida, USA.

Alle NASF-delegater får tilbud om å smake på laksen som altså har tatt turen en helt motsatt vei enn det laks vanligvis gjør – nemlig fra USA til Norge.

Av meldingen går det fram at det er NASF som har utfordret landbasertselskapet til å la folk smake, ikke bare høre om laksen og teknologien de bruker i produksjonen.

– Vi er takknemlige overfor NASF for muligheten til å servere laksen vår fra Florida til våre venner i sjømatindustrien, uttaler administrerende direktør i Atlantic Sapphire, Karl Øystein Øyehaug, i meldingen og legger til at dette er en sjelden mulighet til å smake noe som de mest sannsynlig ikke vil ha mulighet til å gjøre igjen på norsk jord – ettersom fisken deres i sin helhet selges i USA.

Som Intrafish tidligere har omtalt skal over 100 administrerende direktører og konsernsjefer fra 15 land snakke om sjømat fra scenen på den store konferansen i Bergen fra 21. til 23. juni.

– Det er unikt at vi klarer å samle så mange på toppledernivå i verdens sjømatnæring. Og at vi får dem til Norge samtidig og på samme konferanse, uttalte daglig leder André Akse i North Atlantic Seafood Forum (NASF) til IntraFish i slutten av mai.