– Vi tror det er viktig med åpenhet rundt norsk smoltproduksjon, slik at man kan belyse utfordringer og problemer