– Vi tror det er viktig med åpenhet rundt norsk smoltproduksjon, slik at man kan belyse utfordringer og problemer som denne type produksjon står overfor, slår seniorforsker Åsa Espmark i Nofima fast.

IntraFish intervjuet nylig seniorkonsulent/pensjonert veterinær Jan Gjerde og daglig leder/majoritetseier i Sørsmolt, Stein Helge Skjelde. De to la breisida til mot måten mesteparten av norsk laksesmolt blir produsert på i dag.

Kritikken deres går på at det er blitt for mye finans og for lite biologi.