– Dersom Chiles produksjonsnivå forblir flatt, vil vår andel av verdensmarkedet innen 2050 falle til omtrent en fjerdedel av hva den er i dag, skriver administrerende direktør Joanna Davidovich i Chiles Lakseråd (Consejo del Salmón) i en epost til IntraFish.

Hun påpeker at konkurrerende lakseproduserende land har lagt strategiske planer for å mangedoble produksjonen.

– Norge la i 2012 fram en ambisiøs plan om å gange produksjonen med fem innen 2050, og Skottland har satt et mål om 50 prosent vekst fra 2020 til 2030, skriver Davidovich.