– Totalt sett ser vi at vi har en biomasse som er to prosent mindre enn samme tidspunkt i fjor. Vi ligger fortsatt med litt mindre fisk i sjøen enn for ett års tid siden. Men det vi ser er at den differansen blir mindre, sier direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

Han er direktør havbruk, og har blant annet ansvaret for statistikken Akvafakta som bransjeorganisasjonen publiserer.

Ved utgangen av juni sto det 714.000 tonn laks i norske merder.