Rognmangel, stamfisktillatelser som er utdaterte, ILA-utbrudd og import av rogn. Dette var stikkord i den ene fagsesjonen og debatten under årets Tekset i Trondheim.

– Hovedspørsmålet under sesjonen var jo om rogn- og stamfiskproduksjonen i Norge er skikkelig innrettet for fremtiden, og svaret på det er nok nei, sier Yngve Torgersen, ekspedisjonssjef i havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, til Intrafish.

Det videre spørsmålet er hva som er årsaken til det svaret. Noe av det ligger muligens i tillatelsessystemet, men der må det ventes til Havbruksutvalget er ferdig med arbeidet sitt, sier Torgersen.