1. september i år vedtok Torskenettverket og Cod Cluster å slå seg sammen. To måneder senere samlet nettverket for første gang sine medlemmer, som nå består av selskaper som jobber med så vel oppdrett som villfanget hvitfisk.

Fra scenen på Cod Cluster-samlingen ble det vist til at negative holdninger fra fiskere kunne være én faktor som begrenset framtidig vekst for torskeoppdrett.

– Ofte blir det framstilt som at fiskerne er mot torskeoppdrett, men dere samarbeider?

– Mange fiskere ser verdien av å jobbe i lag, bygge opp markeder og få bedre priser for torsken.