– Havbruksnæringen er en viktig aktør i Skjervøy og i Nord-Troms generelt, sier Arnøy Laks-sjef Håvard Høgstad til IntraFish.

Han var blant tilhørerne da Nofima-forsker Roy Robertsen la frem sin rapport om ringvirkninger fra oppdrett i Nord-Troms, og hvordan leverandørene påvirkes sist uke.

– Rapporten viser et betydelig lokalt tjenestekjøp. Den viser også at det er et stort potensial for å videreutvikle disse tjenestene, sier Høgstad

– Forsøker å kjøpe mest mulig lokalt

– Er det viktig for dere å handle lokalt?

– Vi forsøker å kjøpe mest mulig lokalt.