Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group investerer i Nordic Subsea AS ved oppkjøp av 50,7 % av aksjene, skriver Åkerblå Group i en pressemelding. Nordic Subsea tilbyr ROV-operasjoner, undersøkelser og kartlegging av marint mangfold og trasékartlegginger innenfor havbruk, vann og avløp/energi.

En av de opprinnelige grunnleggerne og eier, Brynjar Wiig, vil fortsette å utvikle selskapet som daglig leder, og som deleier med 28,5 prosent av aksjene. Ansatte Tore Anthonsen og Geir Nøsen fortsetter i selskapet, og går inn på eiersiden med henholdsvis 9,1 og 7,5 prosent av aksjene. Patric Invest AS fortsetter som deleier og beholder sin eier andel i selskapet på 3,8 prosent, skriver Åkerblå Group.

Roger Sørensen fra Åkerblå Group går inn som ny styreleder i selskapet. Partene er enige om ikke å oppgi de økonomiske vilkårene for transaksjonen.