- Vi kommer på jobb med en plan, men så blir det annerledes. Ikke en dag er lik, sier Kurt-Einar Karlsen. Han er administrerende direktør i Lerøy Aurora,