Verdien av norsk lakseeksport har vokst kontinuerlig fra og med mars 2021. Forrige vekstperiode varte tre måneder lenger: fra september 2008 til mai 2011, det vi si 33 måneder sammenhengende.

Sjømateksporten
  • Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
  • Dette er de tre største markedene for norsk sjømateksport i august målt i verdi: Polen, USA og Danmark.
  • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i august.