– Det er kjempestas. Det har jo tatt ti år. Jeg kan nesten ikke tro at vi er ferdig, sier Sigve Nordrum i Aker Biomarine til Intrafish.

Ti år etter at selskapet søkte får Aker Biomarine en etterlengtet godkjenning fra USAs Food and Drug Administration (FDA) for to av deres fiskefôrprodukter, Qrill Aqua og Qrill High Protein. Godkjennelsen gjelder fra 10. juni.

Aker Biomarine
  • Aker Biomarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs og utvikler krillbaserte ingredienser til bruk i legemidler, kosttilskudd, akvakultur og dyrefôr.

Matsminkegodkjenning

– Dette er samme krillmel vi selger til laks i Norge, og i resten av verden. Da vi begynte å markedsføre dette solgte vi både til fôrprodusentene i Canada, samt en del lokale i USA, sier han.

I 2009–10 så selskapet at det ville trenge en godkjenning fra USA. To år senere kom beskjeden fra FDAs veterinærkontor om at det hadde sett på saken:

– De sa vi trengte matsminkegodkjenning på grunn av pigmentet i melet, forteller Nordrum.

Det førte også til at selskapet ikke fikk solgt til Canada. Årsaken var at fabrikkene der solgte fôr til begge land. Det var da ikke gunstig å kjøpe krillmel som ikke kunne brukes begge steder.

– Så vi mistet både Canada og USA samtidig, sier Nordrum.

Gjør det gjerne igjen

– Hva innebar arbeidet?

– Vi måtte nesten endre selve reguleringen på området, sier han.

Nordrum forteller at det er nær på samme arbeidet som å få godkjent et legemiddel.

– Man går gjennom alt fra bærekraft i fiskeri til sikkerhet, effekten på miljøet og dokumentasjon av fôret. Det var en veldig stor pakke dokumentasjon, sier Nordrum.

Han forteller at arbeidet krevde stor innsats både av dem og de som dokumenterte.

– FDA-systemet for offentlig godkjenning fungerer også slik at du sender et brev, så venter du fort 4–6 måneder før du får svar, sier han.

– Så dere vil kanskje ikke gjennom noe lignende igjen med det første?

– Joda, det må vi få til. Når jeg tenker tilbake på arbeidet, om vi kunne vært «lurere», så kan jeg ikke se at vi har gjort noe som helst feil. Det er bare en veldig lang prosess, sier Nordrum.

– Målet er ti prosent

– Hvor mye vil USA og Canada utgjøre for dere, eksempelvis i volum?

– For dette segmentet er målet at 10 prosent av markedet vårt kan bli USA og Canada nå.

– Hvordan føles det å være ferdig?

– Nå er vi kommet oss i land. Vi har greid oss bra underveis, vi har tross alt solgt til resten av verden. Men dette er noe man må tenke på når man jobber med nye råvarer: Aker Biomarine har råd til å holde på med slikt i ti år, slik er det ikke nødvendigvis for nye selskap. Den kompetansen vi har på dette kan være viktig for andre norske selskaper som vil ut i verden, for dette er det som kreves, sier Nordrum.